વ્હીલ હબ બેરિંગ

  • વ્હીલ હબ બેરિંગ

    વ્હીલ હબ બેરિંગ

    ● હબ બેરિંગ્સની મુખ્ય ભૂમિકા વજન સહન કરવાની અને હબના પરિભ્રમણ માટે સચોટ માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાની છે
    ●તે અક્ષીય અને રેડિયલ લોડ સહન કરે છે, તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે
    ●તેનો ઉપયોગ કારમાં વ્યાપકપણે થાય છે, ટ્રકમાં પણ ધીમે ધીમે એપ્લિકેશનને વિસ્તૃત કરવાની વૃત્તિ હોય છે