સ્વ -ગોઠવણી બોલ બેરિંગ્સ

 • Self-Aligning Ball Bearings

  સ્વ-સંરેખિત બોલ બેરિંગ્સ

  ● તે સ્વયંસંચાલિત સ્વ-સંરેખિત બોલ બેરિંગ જેવું જ ટ્યુનિંગ કાર્ય ધરાવે છે

  ● તે બે દિશામાં રેડિયલ લોડ અને અક્ષીય ભાર સહન કરી શકે છે

  ● મોટી રેડિયલ લોડ ક્ષમતા, ભારે ભાર માટે યોગ્ય, અસર લોડ

  તેની લાક્ષણિકતા એ છે કે બાહ્ય રિંગ રેસવે સ્વચાલિત કેન્દ્રિત કાર્ય સાથે ગોળાકાર છે