સ્વ સંરેખિત બોલ બેરિંગ્સ

 • Self-Aligning Ball Bearings

  સ્વ-સંરેખિત બોલ બેરિંગ્સ

  ●તેમાં સ્વચાલિત સ્વ-સંરેખિત બોલ બેરિંગ જેવું જ ટ્યુનિંગ કાર્ય છે

  ● તે રેડિયલ લોડ અને અક્ષીય ભારને બે દિશામાં સહન કરી શકે છે

  ● મોટી રેડિયલ લોડ ક્ષમતા, ભારે ભાર, અસર લોડ માટે યોગ્ય

  ●તેની લાક્ષણિકતા એ છે કે બાહ્ય રીંગ રેસવે સ્વચાલિત કેન્દ્રીય કાર્ય સાથે ગોળાકાર છે