લોક અખરોટ

 • Lock Nuts

  તાળાં બદામ

  ● ઘર્ષણ વધારો

  Vib ઉત્તમ સ્પંદન પ્રતિકાર

  Wear સારો વસ્ત્રો પ્રતિકાર અને શીયર પ્રતિકાર

  Re સારું પુનuseઉપયોગ કામગીરી

  Vib કંપન માટે સંપૂર્ણ પ્રતિકાર પૂરો પાડે છે