થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ

 • Thrust Ball Bearings

  થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ

  ● તે હાઇ-સ્પીડ થ્રસ્ટ લોડનો સામનો કરવા માટે રચાયેલ છે

  ● તેમાં બોલ રોલિંગ ગ્રુવ સાથે વોશર આકારની વીંટી હોય છે

  Rust થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ ગાદી છે

  Flat તે સપાટ સીટ પ્રકાર અને સ્વ-સંરેખણ બોલ પ્રકારમાં વહેંચાયેલું છે

  ● બેરિંગ અક્ષીય ભાર સહન કરી શકે છે પરંતુ રેડિયલ લોડ નહીં