થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ

 • થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ

  થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ

  ●તે હાઇ-સ્પીડ થ્રસ્ટ લોડનો સામનો કરવા માટે રચાયેલ છે

  ●તેમાં બોલ રોલિંગ ગ્રુવ સાથે વોશર આકારની રીંગ હોય છે

  ● થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ ગાદીવાળા છે

  ●તે ફ્લેટ સીટ પ્રકાર અને સ્વ-સંરેખિત બોલ પ્રકારમાં વિભાજિત છે

  ●બેરિંગ અક્ષીય ભાર સહન કરી શકે છે પરંતુ રેડિયલ લોડ નહીં