સોય રોલર બેરિંગ્સ

 • Needle Roller Bearings

  સોય રોલર બેરિંગ્સ

  ● સોય રોલર બેરિંગમાં મોટી બેરિંગ ક્ષમતા છે

  ● ઓછી ઘર્ષણ ગુણાંક, ઉચ્ચ ટ્રાન્સમિશન કાર્યક્ષમતા

  ● ઉચ્ચ લોડ બેરિંગ ક્ષમતા

  Cross નાના ક્રોસ વિભાગ

  Diameter આંતરિક વ્યાસ કદ અને લોડ ક્ષમતા અન્ય પ્રકારના બેરિંગ્સ સમાન છે, અને બાહ્ય વ્યાસ સૌથી નાનો છે

 • Needle Roller Thrust Bearings

  સોય રોલર થ્રસ્ટ બેરિંગ્સ

  ● તેની જોરદાર અસર છે

  ● અક્ષીય ભાર

  ● ઝડપ ઓછી છે

  Def તમે વિકૃતિ કરી શકો છો

  ● એપ્લિકેશન: મશીન ટૂલ્સ કાર અને લાઇટ ટ્રક ટ્રક, ટ્રેલર અને બસો બે અને ત્રણ પૈડા પર